Мета дисципліни «Спортивні ігри з методикою викладання (настільний теніс)» - формувати у студентів знання і вміння вивчення історії, теорії і методики викладання настільного тенісу, оволодіти технічними прийомами і тактичними діями настільного тенісу, набути необхідні знання, вміння і навички для самостійної педагогічної і організаційної роботи в різних ланках фізкультурно-спортивної діяльності.

Завдання - сформувати знання про історію розвитку настільного тенісу; сформувати необхідні знання та практичні вміння у виконанні технічних прийомів і тактичних дій у настільному тенісі; сформувати вміння методично грамотно навчати технічним прийомам і тактичним діям у настільному тенісі; сформувати знання про правила гри настільного тенісу та вміння судити гру; сформувати знання та практичні вміння, необхідні для організації та проведення змагань із настільного тенісу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен .

знати: історію розвитку настільного тенісу в світі і в Україні; основні прийоми техніки і тактики гри і методику їх навчання; основні правила гри, види робочої документації для проведення змагань, жести судді під час гри.

вміти: правильно показати виконання основних технічних прийомів і тактичних дій гри; методично грамотно навчати основним прийомам техніки і тактики гри; судити гру, показуючи суддівські жести.