Розділи курсу

Розділ курсу - фрагмент учбового курсу у форматі "структура" або "календар", що має назву і включає ресурси і елементи курсу. Зазвичай розділ містить матеріали по одній темі.

Розділи розміщені в середній колонці сторінки між блоками курсу. Їх вигляд розрізнятиметься залежно від заданого викладачем формату курсу. Найчастіше використовується формат-структура. Викладач може виділити один розділ як поточний, при цьому він виділяється смугами по його краях.

У розділах розміщуються ресурси і елементи курсу. Ресурсом типу Пояснення є текст і графіка, які розміщуються безпосередньо в рамці розділу.

Розділи курсу

Інші ресурси і активні елементи представлені в розділі курсу у вигляді посилань, які складаються з назви і графічного позначення, ресурсу, що вказує на тип елементу. Клацання по цих посиланнях відкриває відповідний ресурс або завдання курсу.

Кожен розділ відображається в окремій рамці.

Ресурси курсу

Верхній розділ не містить номера і завжди відображається на сторінці. Тут зазвичай розміщується основна інформація про курс: назва дисципліни, кількість годин, прізвища викладачів, робоча програма і інші матеріали, що відносяться до усього курсу.

Верхній розділ

У цьому розділі розташовується і новинний форум курсу, який не можна видалити, але можна приховати від студентів (хоча робити це в активному курсі не рекомендується!).

Інші розділи пронумеровані. Номер розділу відображається в його лівому верхньому кутку. Кількість нумерованих розділів задається параметром Кількість розділів або тижнів в налаштуванні курсу.

Якщо нумерованих розділів багато, то сторінка може стати дуже довгою, що не завжди зручно для роботи.

На додаток, якщо у Вас не дуже швидкий канал зв'язку з Інтернетом, то і завантажуватися така сторінка може досить повільно.

Тому кожному користувачеві надана можливість вибору: або відображати на сторінці усі нумеровані розділи одночасно, або тільки по одному розділу. Перехід від одного режиму відображення до іншого здійснюється натисненням кнопки, розташованої біля правого краю рамки кожного нумерованого розділу (Усі розділи— усі розділи; Один розділ — тільки цей розділ).

Перехід в інший розділ можливий і за допомогою блоку Посилання на розділи (якщо він є присутнім на сторінці):

Якщо Ви вибрали відображення по одному розділу, то перехід від одного розділу до іншого може здійснюватися за допомогою списку-меню Перейти на..., розташованого нижче розділу, що відображається:

Перехід на інші розділи

Для переходу до інших ресурсів і активних елементів курсу використовуйте блок "Навігація".

Мова інтерфейсу

Мову інтерфейсу Moodle визначають системні налаштування, що впливають на відображення назв блоків, системних повідомлень, посилань, мову файлів допомоги і тому подібне.

На нашому сайті підтримується дві мови: англійська й українська.

Викладач може примусово призначити мову для свого курсу, вибравши потрібну в налаштуваннях курсу. По замовчуванню мова курсу «без примусу», тобто користувач може її змінити.

Рекомендується залишати цей вибір, оскільки іноземні студенти іноді розуміють англійську мову краще за українську.

Зверніть увагу! Мова контенту сайту, тобто зміст розділів курсів (назва ресурсів, елементів, мова документів і тому подібне) не залежить від вибраної мови інтерфейсу.

Попередня Зміст Наступна

Остання зміна: субота 15 жовтень 2011 19:26