Соціальний конструкціонізм

Програмне забезпечення не змогло б стати таким
без
використання теоретичних основ.
Ви ж знаєте, теорія - основа практики.
Martin Dougiamas, творець та ідеолог Moodle

В основу створення системи управління навчанням Moodle були покладені принципи, які є узагальненням великої кількості робіт таких вчених, як Лев Семенович Виготський, Джон Дьюї, Жан Піаже, Ернст фон Глазерфельд. Завдяки цим науковим дослідженням отримали розвиток такі напрямки в галузі освіти та психології, як конструктивізм, конструкціонізм, соціальний конструктивізм. Зупинимося на основних ідеях кожного з даних напрямків.

Конструктивізм

Основою будь-якого навчання є інтерпретація одержаної інформації крізь призму раніше набутих знань. Все, що ви читаєте, бачите, чуєте, відчуваєте, взаємодіє з раніше накопиченими знаннями і, якщо знаходить відгук, доповнює і розширює їх.

Конструкціонізм

У рамках конструкціонізму стверджується, що навчання набагато ефективніше, якщо учень створює щось для інших, передає свої знання і досвід. Наприклад, можна прочитати цей розділ кілька разів і завтра ж практично нічого не пам'ятати. Але якщо спробувати пояснити викладене іншій людині, ви краще зрозумієте і запам'ятаєте матеріал.

Соціальний конструктивізм

Соціальний конструктивізм розширює вищеописане до рівня взаємодії в групах. Учасники спільно створюють малу культуру спільних об'єктів і понять, тим самим занурюючись в неї.

На підставі цих напрямків Martin Dougiamas (ідеолог і керівник проекту з розробки системи управління навчанням Moodle) сформулював 5 принципів, покладених в основу Moodle, об'єднавши їх під загальною назвою «соціальний конструкціонізм».

1. У цьому навчальному середовищі всі ми одночасно є потенційними вчителями та учнями.

Даний принцип передбачає перехід вчителя на новий щабель взаємин з учнями. Зберігши весь свій минулий досвід, він повинен стати для них «мудрим джерелом знань», тобто тим, хто не просто дає своїм учням певний обсяг знань, але і направляє їх на самостійний шлях пошуку інформації. Це допомагає бути відкритим для можливої ​​участі інших людей в навчальних ситуаціях, дає можливість усім учасникам ділитися ідеями, слухати інших, задавати питання і організовувати спілкування.

Для реалізації цього принципу в Moodle існує велика кількість інструментів (таких як форуми, wiki, глосарії, бази даних, семінари, блоги, особисті повідомлення), які дають широкі можливості учням брати участь у створенні контенту. Крім цього дуже гнучка система ролей дозволяє розширити систему прав учнів аж до повного злиття за можливостями з роллю вчителя.

2. Ми вчимося особливо добре, коли створюємо або намагаємося пояснити щось іншим людям.

Люди вчаться в дії. Це досить очевидна теза, але про це часто забувають. Ще більший ефект може бути досягнутий, якщо активність учня, результати його діяльності будуть доступні іншим учасникам. У цьому випадку зростає персональна відповідальність, більше часу приділяється самоперевірці і роздумів, що значно покращує навчання.

Для реалізації цього принципу добре підходять наступні інструменти:

 • Форуми і блоги, що дозволяють організувати простір для представлення та обговорення результатів своєї діяльності;
 • Wiki, за допомогою якого можна організувати колективну роботу з документами;
 • Глосарії, що дозволяють організувати колективну роботу над списком термінів, які будуть автоматично зв'язуватися по всьому вмісту курсу;
 • Бази даних, що є розширенням ідеї глосаріїв до роботи над будь-якими структурованими записами;
 • Семінари, що дозволяють організувати багатопозиційні, багатокритеріальні оцінювання робіт учнів.

3. Великий внесок у навчання вносить спостереження за діяльністю наших колег.

Частково цей принцип є наслідком попереднього. Дії, що виконуються іншими учнями в схожій навчальній ситуації, роблять значний вплив на діяльність всіх учасників освітнього процесу, дають поживу для роздумів, аналізу, змушують мимоволі працювати в загальному режимі.

Наприклад, якщо ви приходите на лекцію і бачите, що всі учні сидять і старанно пишуть, з великою ймовірністю ви почнете робити те ж саме. Якщо ж ви знаходитеся на занятті, де йде активний обмін думками, то у вас є істотні підстави для роботи в такому ж режимі. Одночасно буде йти як навчання самомого предмету, так і придбання загальних навичок роботи в групі, критичного сприйняття і оцінки почутого - відбудеться занурення в процес навчання.

Для реалізації цього принципу в Moodle надається великий спектр інструментів по зручному доступу до інформації про учнів, вчителів, їх активності в курсі.

4. Розуміння інших людей дозволить навчати їх більш індивідуально.

Якщо ви особисто знаєте людину, з якою спілкуєтеся, то завжди набагато краще зможете зреагувати на його потреби, підібрати слова, ніж якби ви працювали з аудиторією у сотні чоловік. І це є суттєвою проблемою дистанційного навчання. Тому необхідно надавати якомога більше можливостей як для самореалізації і самопрезентації учня, так і для аналізу наданої учнем інформації про себе та його активності в системі.

Для реалізації цього принципу в Moodle пропонує широкий набір комунікативних інструментів (форуми, чати, особисті повідомлення, блоги), анкети, опитування, зручні інструменти з доступу до огляду активності учасників курсу.

5. Навчальне середовище повинне бути гнучким, надаючи учасникам навчального процесу простий інструмент для реалізації їх навчальних потреб.

Цей принцип є частково наслідком попереднього. З одного боку, учням повинні бути надані можливості залишати інформацію про себе, ділитися думками, задавати питання, представляти результати своєї діяльності. З іншого боку, у вчителя повинні бути інструменти, що дозволяють йому максимально швидко і просто зреагувати на події: змінити тимчасові рамки, додати елементи курсу, скоригувати їх. Крім того, різні учасники освітнього процесу можуть працювати і вчитися в різний час, тому система повинна мати досить різноманітним спектром засобів для організації їх асинхронного взаємодії.

З урахуванням цього принципу реалізовувалися всі інструменти Moodle: комунікативні, навчальні та адміністративні. Інтерфейс розробляється і вдосконалюється з урахуванням досягнення високого ступеня функціональності при максимальній простоті.

На підставі цих 5 принципів можна будувати навчальні спільноти та ефективно впливати на процеси, що відбуваються в них. Безумовно, Moodle можна результативно використовувати і в більш традиційних і простих ситуаціях: проведення тестування, створення гіпертекстових матеріалів і т.п. Однак повноцінне використання системи управління навчанням Moodle дозволяє забезпечити:

 • Багатоваріантність подання інформації;
 • Інтерактивність навчання;
 • Багаторазове повторення досліджуваного матеріалу;
 • Структурування контенту і його модульність;
 • Створення постійно активної довідкової системи;
 • Самоконтроль навчальних дій;
 • Вибудовування індивідуальних освітніх траєкторій;
 • Конфіденційність навчання;
 • Відповідність принципам успішного навчання.
Остання зміна: четвер 15 вересень 2011 06:16