Глосарій


Використовується як словник

Огляд глосарія використовуючи цей індекс

Спеціально | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | А | Б | В | Г | | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | ВСІ

M

Moodle

Абревіатура від англ. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) модульне об’єктно-оріентоване динамічне навчальне середовище — вільна система управління навчанням (LMS), яка розповсюджується за ліцензією GNU GPL.


І

Імпорт

Функція, яка дозволяє імпортувати в один курс окремі елементи з іншого курсу.


А

Адміністратор

Роль, яка надає користувачу повний набір прав та привілеїв при роботі з Moodle, а також у всіх курсах.


Адміністрування

Робота, яка виконується адміністратором Moodle. Для виконання цієї роботи на Головній сторінці є блок Налаштування.


Г

Глосарій

Глосарій (від лат. glossarium - словник глос)  — словник до тексту, що пояснює маловідомі або застарілі слова. Глосарій — список понять в специфічній області знання з їх визначеннями. Традиційно, глосарій знаходиться в кінці книги і включає терміни в межах цієї книги, які є або недавно введеними, або як мінімум незвичайними.


Д

Дистанційне навчання

Дистанці́йне навча́ння (англ. Distant learning) — новий засіб реалізації процесу навчання, в основу якого покладено використання сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій, що дозволяють навчатись на відстані без безпосереднього, особистого контакту між викладачем і учнем.


С

Система управління навчанням

Система управління навчанням, або Система дистанційного навчання (англ. Learning management system) - системи управління навчальною діяльністю, яка використовується для розробки, управління та поширення навчальних онлайн-матеріалів із забезпеченням спільного доступу.

Створюються дані матеріали у візуальній навчальному середовищі з завданням послідовності вивчення. До складу системи входять різного роду індивідуальні завдання, проекти для роботи в малих групах та навчальні елементи для всіх студентів, засновані як на змістовній компоненті, так і на комунікативній.


У

Уукраїна

незалежня держава