Moodle

Абревіатура від англ. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) модульне об’єктно-оріентоване динамічне навчальне середовище — вільна система управління навчанням (LMS), яка розповсюджується за ліцензією GNU GPL.

» Глосарій