Мета навчальної дисципліни: Викладання дисципліни "Туризм" має  на меті:

 Вивчення студентами теорії і методики навчання основ туризму, оволодіння технічними прийомами, формування професійно-педагогічних умінь і навичок необхідних майбутнім спеціалістам з фізичної культури і спорту для організації навчальної і фізкультурно-оздоровчої роботи з туризму в загальноосвітній школі.