Курс побудовано на використанні програмного забезпечення PascalABC.NET.

Зміст курсу.

Ознайомлення з програмним забезпеченням. Принципи роботи з курсом, ПЗ та виконання завдань.

Структура програми. Стандартні типи змінних. Оператори вводу та виводу.

Оператор присвоєння. Вирази.
...