Описується інтерфейс Moodlе і можливості користувачів. Цей курс призначений для усіх користувачів сайту (викладачів і студентів). В ньому використані матеріали з підручника А.М.Анісімова "РОБОТА у системі дистанційного навчання MOODLE"