Мета і завдання навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни

-   забезпечити студентів повним обсягом знань основних теоретич­них і практичних питань із спортивних ігор (баскетбол);

-   підготувати студентів так,  щоб їх  знання повною мірою задовольнили потреби, пов’язані з основами навчання та тренування.

 Завдання навчальної дисципліни є:

- забезпечити ефективність професійної підготовки студентів;

- сприяти формуванню високого рівня освіти студентів;

- формувати навички здорового способу життя.

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

- історію розвитку баскетболу;

- класифікацію прийомів техніки і тактики нападу і захисту;

- послідовність навчання техніки і тактики гри;

- правила гри;

- програмовий матеріал  з фізичної культури загальноосвітньої школи.

 уміти:

- виконувати технічні прийоми нападу і захисту, що вивчалися;

- використовувати тактичні дії нападу і захисту під час навчаль­ної гри;

- проводити окремі частини і урок в цілому; скласти конспект уроку;

- виконувати обов'язки судді під час навчальної гри; вести суддівську документацію.