Основне завдання курсу полягає в тому, щоб допомогти слухачам упорядкувати свої уявлення про інформаційну систему, які технічні засоби потрібні для реалізації системи, наскільки складні інструментальні програмні засоби потрібні для реалізації. На початку курсу подається теоретичний матеріал про будову та функціонування локальних мереж. У заключній частині курсу розглядається загальне поняття інформаційної системи, визначаються базові властивості систем, формулюються завдання таких систем і проблеми, що виникають при їх рішенні. Приводиться класифікація інформаційних систем залежно від вибраної технології. Дається загальна характеристика сучасних інформаційних систем і технологія їх проектування.

Цей курс базується на формуванні теоретичної бази архітектури і роботи мережі та практичних навичок пошуку текстової, табличної та графічної інформації за допомогою глобальної мережі Інтернет. Велика увага приділяється практичним навикам роботи з електронною поштою. Окремі практичні завдання студенти отримують та відправляють за допомогою цієї служби. Робота у глобальній мережі супроводжується низкою практичних робіт: пошук інформації, реєстрація на сайті, подання статей по тематиці курсових робіт. Детально розглядається поняття інформаційної системи, способи створення, супроводу, використання.

Останні теми курсу присвячені методу проектів та навчанню відповідно підготуватись до захисту курсової роботи. Студенти зобов’язані підготувати та здати викладачу презентацію, буклет, Інтернет-сторінку по відповідній тематиці. Це заставить студентів детальніше зосередитись не лише над курсовою роботою але й над методикою подання опрацьованого матеріалу.